ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Back to all Post

Ολοκλήρωση έργου συντήρησης, αποκατάστασης & ανάδειξης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  συντήρησης , αποκατάστασης και ανάδειξης του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ»

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same