Κατασκευή Κέντρου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

Αναμένεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου του Ανακτόρου Πέλλας