ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Back to all Post

Κατασκευή Κέντρου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

Αναμένεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου του Ανακτόρου Πέλλας

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same