ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Back to all Post

Επιστημονική Ημερίδα: “Eλληνιστικά ανάκτορα”

Στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ» η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας  πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα με θέμα τα ελληνιστικά ανάκτορα, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά στις 25 Νοεμβρίου 2021 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στη σελίδα του Μουσείου Πέλλας στο YouTube ή στο facebook

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00-11.10: Ελ.Τσιγαρίδα, Χαιρετισμός
11.10-11.30: Αν. Μπάτζιου, Ανάκτορο Δημητριάδας: η θέση, η οργάνωση και ο ρόλος του
11.30-11.50: M. Kopsacheili, Basileia and phrouria in the Seleucid Empire: untangling the ‘palace network’
11.50-12.10: Π. Χρυσοστόμου,”Pellae, in vetere regia Macedonum, hoc consilium erat” (Livius XLII 51.1).
12.10-12.30: Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη-Ι.Μ. Ακαμάτης, Κτήρια με δημόσιο χαρακτήρα στην Πέλλα
12.30-12.50: Eλ. Τσιγαρίδα-Αλ. Σκίτσα-Στ. Οικονόμου, Ανάκτορο αρχαίας Πέλλας: Νέα αρχαιολογικά στοιχεία και ερμηνευτικές πτυχές του μνημειακού Προπύλου και του Κτηρίου Ι
12.50-13.10: R. Yoshitake, Recent results of the architectural survey of the palace at Pella, Βuilding I (2018-2021)
13.10-13.30: Ευ. Χρυσοστόμου-Π. Μπαλάφα, Αποκατάσταση και συντήρηση του Κτηρίου Ι και του μνημειακού Προπύλου του ανακτόρου Πέλλας
13.30-13.50: L. Nevett, Towards a Re-examination of the Relationship between Palatial and Residential Buildings in the Late Classical and Hellenistic Greek World
13.50-14.30: Συζήτηση

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same