ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ - Το Μνημειακό Πρόπυλο

Το Πρόπυλο αποτελούσε τη μνημειακή είσοδο του ανακτόρου στη νότια πλευρά του, στο μέσον περίπου  μιας τεράστιας πρόσοψης 160 μ. και οδηγούσε στα δύο νότια κτήρια του πυρήνα του ανακτόρου, το Κτήριο Ι και το Κτήριο ΙΙ, που βρίσκονταν σε ψηλότερο άνδηρο. Το Πρόπυλο αποτελείται από κεντρικό τμήμα και εκατέρωθεν δύο στοές με δωρικές κιονοστοιχίες. Στον χώρο μπροστά από την είσοδο βρέθηκαν πεσμένοι αμφίπεσσοι παραθύρων, καθώς και άλλα αρχιτεκτονικά λείψανα ιωνικού ρυθμού, υποδηλώνοντας την πιθανή ύπαρξη ορόφου. 

Το κεντρικό τμήμα ήταν τριμερές και μπροστά έφερε κιονοστοιχία με τέσσερις δωρικούς κίονες σε προβολή. Πίσω από την κιονοστοιχία υψωνόταν ο τοίχος της πρόσοψης με θυραίο άνοιγμα. Η διατήρηση του Προπύλου είναι πολύ αποσπασματική. Διατηρείται μικρό τμήμα του δυτικού πλευρικού τοίχου κτισμένου με ισοδομικό σύστημα με λιθόπλινθους με περιταίνεια. Η διατήρηση του ανατολικού πλευρικού τοίχου είναι χειρότερη. Η πρώτη αίθουσα του Προπύλου, το πρόθυρο, μήκους 10 μ., έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης στην ανατολική και τη δυτική στοά από τους  πλευρικούς της τοίχους. Η δεύτερη αίθουσα, μήκους 6μ.,ήταν εφοδιασμένη με κλίμακα, η οποία οδηγούσε τον επισκέπτη σε ψηλότερο άνδηρο, στο επίπεδο των Κτηρίων Ι και ΙΙ, όπου βρισκόταν και η τρίτη αίθουσα του Προπύλου, που σε μεταγενέστερη επέμβαση απέκτησε μεγαλύτερο πλάτος  ήταν λίγο φαρδύτερη από τις πρώτες δύο ως αποτέλεσμα μεταγενέστερης επέμβασης. Η τρίτη αυτή αίθουσα και εξασφάλιζε επικοινωνία με τα Κτήρια Ι (ανατολικά) και ΙΙ (δυτικά). 

Οι δύο στοές με τις κιονοστοιχίες που πλαισίωναν το κεντρικό τμήμα πατούν σε πόδιο και είναι στραμμένες προς τα νότια. Η ανατολική στοά είχε 17 δωρικούς κίονες. Πίσω της ανοίγεται σειρά δωματίων, σπαράγματα της θεμελίωσης των οποίων ήρθαν στο φως κατά τις πρόσφατες εργασίες τεκμηρίωσης.

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same