ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρχαία Πέλλα - Η έως σήμερα έρευνα

Η πρώτη ανασκαφική έρευνα στην Πέλλα πραγματοποιήθηκε το 1914-1915 από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Μακεδονίας Γεώργιο Π. Οικονόμο και αποκάλυψε τμήματα δύο οικιών της ελληνιστικής πόλης. Το 1957, έπειτα από την τυχαία ανακάλυψη ενός σφονδύλου κίονα στο υπόγειο σπιτιού της Πέλλας, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές ανασκαφικές έρευνες που αποκάλυψαν τμήμα της «οικίας του Διονύσου». Έως και το 1963 οι Χ. Μακαρόνας και Φ. Πέτσας ανέσκαψαν τμήματα της Αγοράς και των οικιών που βρίσκονται πλησίον αυτής. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν πολλά ψηφιδωτά δάπεδα, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. Οι δύο ανασκαφείς πραγματοποίησαν δοκιμαστικές τομές και στον λόφο που δέσποζε στα βόρεια της πόλης όπου και αποκάλυψαν τμήματα διαφόρων κτηρίων, μεταξύ των οποίων το βόρειο τμήμα του Κτηρίου Ι. Επίσης, στα νότια της πόλης προς την περιοχή του Φάκου, εντόπισαν τμήματα της οχύρωσης.

Η συστηματική πανεπιστημιακή ανασκαφή της Αγοράς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή αρχαιολογίας Ι. Μ. Ακαμάτη, ξεκίνησε το 1980 και αποκάλυψε μια έκταση πάνω από 70.000 τ.μ. γύρω από την κεντρική πλατεία, ένα συγκρότημα από στοές και σειρές χώρων πίσω τους, στους οποίους ήταν εγκατεστημένα τα αρχεία, η έδρα των αρχόντων της πόλης, άλλες δημόσιες υπηρεσίες και πολλά εργαστήρια και καταστήματα. Το έργο της Αγοράς αναδείχθηκε με την αποκατάσταση του πυρήνα της αλλά και τη δημιουργία ενός νέου Αρχαιολογικού Μουσείου το οποίο άνοιξε για το κοινό το 2009.

Από το 1981 μέχρι και το 2011, πραγματοποιήθηκαν κατά διαστήματα ανασκαφικές έρευνες στον λόφο του ανακτόρου από τους Μ. Σιγανίδου, Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου και Π. Χρυσοστόμου που αποκάλυψαν την τεράστια έκταση 60.000 τ.μ. που καταλάμβανε το συγκρότημα και την πολύπλοκη κάτοψή του. Από το 2016 -παράλληλα με τις ανασκαφές από τις Ε. Τσιγαρίδα και Α. Σκίτσα- ξεκίνησε και το μεγάλο έργο της αποκατάστασης των κτηρίων του ανακτόρου, το οποίο συνεχίζεται ως σήμερα.

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same