ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ - Το Ανάκτορο και η Πόλη

Το ανάκτορο της Πέλλας ήταν κτισμένο σε πλάτωμα λόφου που βρισκόταν βόρεια της πόλης. Η θέση του ήταν στρατηγική, καθώς μπορούσε να εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή, τη λιμνοθάλασσα, στον μυχό της οποίας ήταν κτισμένη η πόλη, το αρχαίο λιμάνι, τους δρόμους που οδηγούσαν στην πόλη και την εύφορη γη γύρω από αυτήν. 

Η  αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να εκφράσει αυτή την εξουσία. Το ανάκτορο της Πέλλας με το μεγάλο του μέγεθος, 75.000 τ.μ., την πολυπλοκότητα και τη θεατρικότητα λειτουργούσε ως το κατεξοχήν σύμβολο της δύναμης της εξουσίας των Μακεδόνων βασιλέων.

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same