ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Παλαίστρα - Πρόταση Αποκατάστασης

Η πρόταση αποκατάστασης του κτιρίου στοχεύει στη διάσωση της υλικής του υπόστασης, τηρώντας τις διεθνείς αρχές αποκατάστασης μνημείων. Οι άξονες της πρότασης στηρίζονται στη διατήρηση της αυθεντικότητας του μνημείου, την αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων, την αναγνωσιμότητα των νέων επεμβάσεων και τη χρήση συμβατών υλικών.


Αν και τα λείψανα του κτιρίου ήταν στεγασμένα με πρόχειρο στέγαστρο, οι τοιχοποιίες και τα επιμέρους δομικά στοιχεία του παρουσιάζουν προβλήματα, που εν μέρει οφείλονται στην ιδιαιτερότητα του υλικού, του τοπικού ασβεστόλιθου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του.
Για τη συντήρηση των δομικών λίθων και των αρχιτεκτονικών μελών επιλέχθηκε μηχανικός καθαρισμός της επιφάνειας των λίθων – στερεώσεις ρωγμών – σφραγίσεις – συγκολλήσεις – συμπληρώσεις – επιφανειακή στερέωση – καταπολέμηση βιολογικού παράγοντα.


Για την αποκατάσταση των τοιχοποιιών, επιλέχθηκαν επανατοποθετήσεις – αντικαταστάσεις – συμπληρώσεις – ανακατασκευές λίθων. Για τις ανακατασκευές και συμπληρώσεις με τη μορφή της προσθήκης στον φυσικό λίθο προκρίθηκε η χρήση του τεχνητού λίθου με σύσταση όμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο κτίριο Ι και το μνημειακό πρόπυλο του ανακτόρου και την αρχαία αγορά της πόλης.
Για την αποκατάσταση των υπόλοιπων δαπέδων των χώρων που εδράζουν στον φυσικό βράχο ή στο έδαφος, αποφασίστηκε η κατασκευή δαπέδου ανοιχτού τύπου, με επίστρωση μείγματος αδρανών υλικών.


Τοποθετήθηκαν φύλλα μολύβδου μεταξύ του αρχαίου και της νεότερης προσθήκης.


Για την επισήμανση των τοίχων του περιστυλίου της Α., Δ. και Ν. στοάς χρησιμοποιήθηκαν κατακόρυφες λάμες και εγκιβωτισμένο αδρανές (η ίδια τακτική και ο ίδιος τρόπος επισήμανσης των τοίχων που δεν διατηρήθηκαν ακολουθήθηκε και στο έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου Ι και του μνημειακού προπύλου).


Αποφασίστηκε επίσης η συντήρηση και ανάδειξη των φρεατίων της νότιας στοάς και των «οχετών» ΒΔ της κολυμβητικής δεξαμενής και συντήρηση των βάθρων της αυλής.

 

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same