ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Το Ανάκτορο - Τα κτήρια του ανακτορικού συγκροτήματος

Η είσοδος στο ανάκτορο γινόταν από τα νότια, από την πόλη. Ένας ανηφορικός δρόμος που ξεκινούσε από την πόλη, οδηγούσε στο μνημειακό, τριμερές πρόπυλο του ανακτόρου που πλαισιωνόταν ανατολικά και δυτικά από δύο στοές με δωρικούς κίονες. Το πρόπυλο και οι δύο στοές, που στρέφονταν προς τα νότια, δημιουργούσαν ένα μέτωπο 160 μ., το οποίο βρισκόταν σε χαμηλότερο άνδηρο. Πίσω από αυτό το μέτωπο, προς τα βόρεια, σε ψηλότερο άνδηρο, αναπτύσσονται δύο κτηριακές ενότητες, τα ονομαζόμενα  Κτήρια Ι και ΙΙ. Αποτελούνται από κεντρική αυλή με μεγάλα δωρικά περιστύλια και στοές με δωμάτια στις τέσσερις πλευρές και φαίνεται ότι σε αυτά επικεντρωνόταν η πολιτική και η κοινωνική ζωή του βασιλείου. Το Πρόπυλο και τα Κτήρια Ι και ΙΙ αποτελούν μια ενότητα και η κατασκευή τους σύμφωνα με τα έως τώρα αρχαιολογικά δεδομένα χρονολογείται λίγο μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.  (περίπου 350 -330 π.Χ.), στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Β’. 

Βόρεια του Κτηρίου Ι, σε ψηλότερο άνδηρο, σώζεται πολύ αποσπασματικά το Κτήριο ΙV με κεντρική αυλή,  που προοριζόταν για τη διαμονή της βασιλικής οικογένειας. Δυτικά αυτού και πίσω από το Κτήριο ΙΙ, σε ψηλότερο άνδηρο κτίστηκε η Παλαίστρα του ανακτόρου, το Κτήριο V. Περιλαμβάνει μεγάλη κεντρική αυλή 4,5 στρεμμάτων με περιστύλιο. Πίσω από τη βόρεια στοά του περιστυλίου αναπτύσσονται χώροι για την άθληση, εκπαίδευση, αναψυχή και θεραπεία του σώματος των βασιλέων,  των αξιωματούχων  και των βασιλικών παίδων που ζούσαν στο ανάκτορο. Ανατολικά, σε επικοινωνία με την αυλή και τους χώρους, υπήρχε κολυμβητική δεξαμενή. Δυτικά της Παλαίστρας και του Κτηρίου ΙΙ, σε χαμηλότερο επίπεδο, βρέθηκε στεγασμένος διάδρομος/ ξυστός, με λίθινη κλίμακα στο βόρειο άκρο του, ώστε να επικοινωνεί με το κτήριο της Παλαίστρας.

Στο δυτικό τμήμα βρίσκονται τα Κτήρια VI, VII και III, που ήταν βοηθητικά και περιλάμβαναν χώρους διαβίωσης των βασιλικών παίδων, των αξιωματούχων και των δούλων του ανακτόρου, λουτρά, χώρους παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, εργαστήρια, στάβλους κλπ.

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same