ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Το Ανάκτορο - Ιστορία των ανασκαφών

Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή του ανακτόρου ξεκίνησε από τον Χαράλαμπο Μακαρόνα το 1957 στην περιοχή του κτηρίου Ι, αρχικά χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για το ανάκτορο της αρχαίας Πέλλας. Οι ανασκαφές του διήρκεσαν από το 1957 ως το 1963 και έφεραν στο φως ένα μεγάλο τμήμα του Κτηρίου Ι.

Το 1981 την ανασκαφή του κτιρίου συνεχίζει η Έφορος της ΙΖ’ ΕΠΚΑ, Μαίρη Σιγανίδου, πλαισιωμένη από αρχαιολόγους της Εφορείας, την κ. Λουκρητία Γουναροπούλου 1981 – 1985, την κ. Βασιλική Μισαηλίδου – Δεσποτίδου 1988 – 1991, καθώς και τον κ. Παύλο Χρυσοστόμου, τον κατεξοχήν ανασκαφέα του ανακτόρου, που μετά τον θάνατο της Μαίρης Σιγανίδου ανέλαβε τη διεύθυνση των ανασκαφών και συνέχισε την έρευνα όλου του συγκροτήματος έως το 2010. 

Το 2016 και 2017 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας (Ελισάβετ Τσιγαρίδα, Προϊσταμένη της Εφορείας και  Αλεξάνδρα Σκίτσα, αρχαιολόγος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας) συνέχισαν την έρευνα στο Κτήριο ΙΙ, του οποίου η ανασκαφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same