ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Το Ανάκτορο - Ιστορία των ανασκαφών

Η ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας ξεκίνησε το 1957 και πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις ανασκαφικές περιόδους (1957-1963, 1981-1982, 1987-1991, 1994- 2001).


Η ανασκαφή της Παλαίστρας ή Κτιρίου V , που βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας ξεκίνησε το 1987 από τον ανασκαφέα Π. Χρυσοστόμου και διήρκεσε έως το 2001, χωρίς να ολοκληρωθεί, οπότε και τοποθετήθηκαν πρόχειρα στέγαστρα στους βόρειους χώρους της και στην κολυμβητική δεξαμενή για την προστασία των αρχιτεκτονικών λειψάνων, των δαπέδων και των κονιαμάτων.


Το 2021, στο πλαίσιο της ένταξης του κτιρίου στην Πράξη «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», πραγματοποιήθηκε περαιτέρω έρευνα στην περιοχή της παλαίστρας, αλλά και στο προς ανατολάς όμορο Κτίριο της λεγόμενης Υπόστυλης Αίθουσας, όπου διερευνήθηκε και αποκαλύφθηκε είσοδος προς την κολυμβητική δεξαμενή (Χώρος 1). Πρόκειται για πρόστυλη είσοδο πλάτους 2,30μ. με παραστάδες και κεντρικό πεσσό, που είχε πλακόστρωτο δάπεδο το οποίο σε δεύτερη φάση είχε επιχριστεί με κονίαμα. Πάνω στο δάπεδο, στο στρώμα καταστροφής εντοπίστηκαν διακοσμημένα κεραμίδια του 4ου αιώνα, ενώ από την ΒΔ γωνία της εισόδου συλλέχθηκαν συνανήκοντα όστρακα ακόσμητου δίνου. Η είσοδος αυτή καταστράφηκε και το υλικό της χρησιμοποιήθηκε για το κτίσιμο τοίχου με φορά ΝΔ-ΒΑ στον οποίο έχουν ενσωματωθεί δύο μονολιθικοί κίονες ύψους 2μ. Είναι πολύ πιθανόν ‒στην αρχική τουλάχιστον φάση‒ η είσοδος αυτή να χρησιμοποιούνταν από τον βασιλιά και μόνον.


Διερευνήθηκε χώρος εντός της αυλής (Χώρος 2) -σε απόσταση 20μ. από τη Νότια Στοά και 9,20μ. από την Ανατολική- που διατηρείται σε κακή κατάσταση. Φαίνεται ότι η αρχική κάτοψή του ήταν ένας ορθογώνιος «περίβολος» 3,20Χ3,40μ. από λίθους διαφόρων μεγεθών, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει κατασκευή που σχετίζεται με παροχή νερού, καθώς δύο από τους λίθους που βρέθηκαν στη θέση τους φέρουν κυκλικές, διαμπερείς οπές
Επίσης διερευνήθηκε η δυνατότητα ανάδειξης του λεγόμενου ξυστού στα δυτικά της Παλαίστρας. Δεδομένου όμως ότι, η περαιτέρω έρευνά του, δεν απέδωσε ασφαλή στοιχεία ταύτισης των αρχιτεκτονικών λειψάνων και της κλίμακας με αρχαίο ξυστό αλλά με υπόγεια σήραγγα που οδηγούσε προς τα νότια, προς το Κτίριο ΙΙ.


Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same