ΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ - TO ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Back to all Post

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 800.000,00 € και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο αυτό αποτελεί την συνέχεια της ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου του Ανακτόρου της Πέλλας, η οποία ξεκίνησε με το έργο ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου Αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» το οποίο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Με την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παλαίστρας, δηλαδή της τρίτης κτηριακής μονάδας του ανακτορικού συγκροτήματος, μετά από το Κτήριο Ι και το Μνημειακό Πρόπυλο, προστίθεται ένας ακόμη πόλος ενδιαφέροντος στον νέο επισκέψιμο αρχαιολογικό Χώρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, το εμβληματικό ανάκτορό της.

Φορείς Υλοποίησης

 

Ανάκτορο Πέλλας © 2021 – All Rights Reserved

Web Design & Development by Not The Same